מחירון פעולות באתר

פעולות ארנק

עמלת מטבעות
הפקדה
העברה
משיכה

קניה של מטבעות דיגיטליים

מכירה של מטבעות דיגיטליים

תיקי השקעות

עמלות שימוש בכרטיס

עמלה בקניית גיפט קארד