מדיניות פרטיות

תאריך עדכון: 13/12/2018

ברוך הבא לאתר האינטרנט שכתובתו https://bt360.co.il (להלן: "האתר") של חברת ריץ אנד רויאל שוקי הון בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו"). החברה מתמחה בהקצאת אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים (וביחד עם האתר - "השירותים"). אנחנו מכבדים את פרטיות הלקוחות שלנו ומשתמשי האתר (להלן: "המשתמש" או "אתה") ורואים חשיבות רבה במסמך זה אשר מפרט, בין היתר, את האופן בו החברה אוספת, משתמשת ומאחסנת מידע.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

גישתך לאתר והשימוש בשירותים כפופים למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש, המהווים יחד מהווים מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. השימוש בשירותים ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אנא הימנע מלעשות כל שימוש בשירותי החברה.

מי אנחנו?

החברה נוסדה בשנת 2004, מתמחה בהקצאת אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים ומציעה ללקוחותיה מגוון שירותים, בהם בין היתר, קנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפים (ברוקראז'), ניהול תיקי השקעות קריפטו, הלוואות דיגיטליות, כרטיסים נטענים וכרטיסי מתנה טעונים בביטקוין. החברה פועלת תחת אישור משרד האוצר ונותני שירות אשראי החל משנת 2006.

הסכמה

בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירותים הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת לחברה אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש.

איסוף פרטים אישיים

מידע אישי: לצורך קבלת השירותים עליך לספק לחברה מידע אישי ומזהה אודותיך כדוגמת שם ושם משפחה, תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע אחר הרלוונטי לסוג השירות המבוקש. מידע זה משמש לצורכי אימות זהות המשתמשים וזכאותם לקבלת השירותים.

רישום לאזור אישי: באתר קיים אזור אישי עבורך ולנוחיותך בו תוכל לבצע פעולות ולצפות בפעולות שביצעת. בעת הרישום לאזור האישי עליך להזין כתובת דוא"ל מעודכנת ולבחור שם משתמש וסיסמה. הנך אחראי לשמירת סודיות הסיסמה ואינך רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בשם המשתמש והסיסמה ו/או בחשבונך. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שנוכל לנקוט בצעדים המתאימים.

מידע שהחברה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירותים, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. המידע הנשלח אלינו כולל, בין היתר (אך לא מוגבל): נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, כתובת IP של המחשב, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתרים ומהם, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy.

מידע שנאסף ע"י צדדים שלישיים: החברה עשויה לקבל מידע אודותיך באמצעות צדדים שלישיים בהם בין היתר, אך לא רק: שותפים עסקיים, נותני שירותים, חברות קשורות, Facebook. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים שלך היא של צד ג' בלבד ולחברה לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן.

יצירת קשר: הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעי ההתקשרות המפורסמים באתר. כמו כן, באפשרותך למלא טופס יצירת קשר והחברה תשיב לפנייתך באמצעות פרטי הקשר שהזנת. בעת מילוי הטופס, הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון (אופציונלי), כתובת דוא"ל ותוכן הודעתך (אופציונלי).

שימוש במידע

המידע האישי הנאסף אודותיך נשמר במאגרי המידע של החברה. החברה אוספת את המידע שפורט לעיל על מנת לספק לך את השירותים וכדי לסייע לנו בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך. החברה תעשה שימוש בפרטים האישיים שלך כדי לאמת את זהותך, כולל במהלך יצירת חשבון ואיפוס סיסמה, לבדוק את זכאותך לקבלת השירותים, לשפר את חווית השימוש שלך באתר, למדוד את הביצועים של האתר, לשפר את תוכן ועיצוב האתר וליצירת ממשק ניהול המקושר לאתר המרכז את המידע של הלקוחות, המוצרים והיסטוריית הפעילות.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך במסגרת השירותים אלא בהסכמתך או במקרים המפורטים להלן:

  1. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים - אנו מספקים מידע אישי לתאגידים הקשורים אלינו או לאנשים אחרים שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו או כדי שיסייעו לנו במתן השירותים, לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. לדוגמה, אנחנו משתמשים בספקי שירות שמסייעים לנו בתמיכת לקוחות וכן בספק שירותי ענן המאחסן עבורנו את מאגרי המידע והמערכות. בכל עמוד של שירות מסוים יצוין במפורש האם החברה מעבירה את המידע שלך לצד ג', את זהותו ואת מטרת העברת המידע.

  2. מטעמים משפטיים – כאשר מסירת המידע נחוצה כדי להיענות לדרישת בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת ו/או דרישות חוק אחרות, או להקים או לממש את זכויותינו החוקיות וכן לאכוף אותן עפ"י תנאי השימוש של החברה, למניעת פעילויות כוזבות ובלתי חוקיות, להגן על החברה נגד תביעות ולשמור ולהגן על הזכויות, הנכסים או הבטיחות של המשתמשים שלנו, הציבור או החברה.

  3. באופן אנונימי - אנו עשויים לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי ,עם כלל הציבור ועם שותפים שלנו – כגון שותפים עסקיים, מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

שיווק והסכמה בדבר קבלת דברי פרסומת

לא נמכור או נשכיר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת.

הנך מודע כי החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.

תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שתקבל מאתנו המכיל פרסומים אלה או באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא"ל: info@bt360.biz.

זכות העיון

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@bt360.biz. אנחנו נשיב על בקשתך בהקדם האפשרי ובמקרים המתאימים נאפשר לך לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הבקשה.

תיקון מידע ומחיקתו

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לפנות לחברה ולבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@bt360.biz. אנחנו נשיב על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הבקשה.

COOKIE POLICY

כמו אתרים רבים, החברה משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך.

Cookie הוא קובץ מידע קטן שנשלח לדפדפן ע"י האתר בו אתה מבקר למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר כדי שהביקור הבא שלך באתר יהיה נוח ושימושי יותר עבורך. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כמשתמש, להתאים עבורך באופן אישי שירותים, תוכן ופרסומות של החברה, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת, למזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה רשאי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

עדכון מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר. השינויים במדיניות ייכנסו לתוקפם בתוך עשרה (10) ימים מיום עדכון המדיניות, והמשך השימוש שלך באתר לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.

במקרה של עדכון מדיניות הפרטיות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, נעדכן על כך באמצעות פרסום באתר במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במערכות החברה.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר, בשירותים או במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של החברה בכתובת info@bt360.biz או בטלפון 03-6852248.